Skip to main content
Haberler

YER-SİS Bilgilendirme Toplantıları

By 9 Mart 2022Mayıs 31st, 2022No Comments

Kocaeli İli YER-SİS Bilgilendirme Toplantısı Kocaeli Valiliği’nde Gerçekleştirildi.

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS), ülke genelindeki yerleşim yerlerini nüfus, ticaret, sağlık, eğitim gibi boyutlarda, merkezi yerleşim yeri kademelenmesi ve mekânlar arası fonksiyonel ilişkiyi göz önüne alarak incelemeye olanak sağlayan bir analiz çalışmaları bütünüdür. Çalışma çıktılarının kamuoyu ile paylaşıldığı https://www.yersis.gov.tr/ internet sitesi üzerinden hem dinamik sorgulama yapılabilmekte hem de çalışma kapsamında elde edilen veri tabanına erişim sağlanabilmektedir. YER-SİS çalışmasında yer alan veri setleri ve anket sonuçları ışığında Ajansımız uzmanları tarafından TR-42 Bölgesi’ne ait olan etki alanları, ağ analizleri ve kırsal yerleşimlerde uygulanan anket verilerinin analizi kapsamlı bir şekilde incelenerek “YER-SİS Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirme Raporu” ve “YER-SİS Faydalanma ve Kullanma Kılavuzu” hazırlanmıştır. Değerlendirme raporunun çıktılarının kurum/kuruluş temsilcileri aracılığıyla yaygınlaştırılması için; Kocaeli İli özelinde YER-SİS Faydalanma ve Kullanma Kılavuzu sunumu, Kocaeli Valisi Sn. Seddar YAVUZ başkanlığında gerçekleştirilmiş olan ilimizdeki yatırım ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda  Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Merve ÇALHAN tarafından sunulmuştur.