SELÇUK ASLAN

DÜZCE VALİSİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEDDAR YAVUZ

KOCAELİ VALİSİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
YAŞAR KARADENİZ

SAKARYA VALİSİ

ERKAN KILIÇ

BOLU VALİSİ

Dr. HÜLYA KAYA

YALOVA VALİSİ

Doç. Dr. TAHİR BÜYÜKAKIN

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

EKREM YÜCE

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Dr. FARUK ÖZLÜ

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI

TANJU ÖZCAN

BOLU BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA TUTUK

YALOVA BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA ÇÖPOĞLU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ

FAZLI KOÇ

DÜZCE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

YAŞAR YÜCEER

BOLU İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

HASAN SOYGÜZEL

YALOVA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

AYHAN ZEYTİNOĞLU

KOCAELİ SANAYİ ODASI BAŞKANI

NECMİ BULUT

KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANI

AKGÜN ALTUĞ

SAKARYA TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

ERDOĞAN BIYIK

DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

ABDULLAH ALEMDAR

BOLU TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

CEMİL DEMİRYÜREK

YALOVA TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Yönetim Kurulu

Görev ve Yetkileri.

1

Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,
2

Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
3

Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
4

Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
5

Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,
6

Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,
7

Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
8

Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
9

Personelin işe alınması ve işine son verilmesi konularında karar vermek,
10

Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,
11

Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,
12

Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek,
13

Özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek ve bunun için ajansın kurulu olduğu bölge illerinde yatırım destek ofisleri teşkil etmek.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Bu çerçevede, ajans faaliyetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, taraflarca en kısa sürede gerekli işlemler yapılır.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun