Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik faaliyetlerin analizlere dayalı üretilmesi ve kısmen uygulanmasından sorumlu birimdir. Katılımcı planlama temelli bölgesel ve sektörel bazda plan ve/ veya programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması, stratejik plan hazırlama çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur. PPKB, Ajans yıllık çalışma programı ve bütçesinin yanı sıra mevzuat hükümleri uyarınca farklı periyotlarda Ajans faaliyet raporlarını hazırlar ve ilgili makamlara sunar. PPKB’nin dış paydaş koordinasyon süreçlerinin yanı sıra Ajans’ın tüm birimleri arasında koordinasyon sağlayıcı rolü de bulunmaktadır. Birim Başkanı uzman personel arasından Genel Sekreter tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar.

 1. Birim çalışma programındaki faaliyetleri hazırlamak, bütçe tahminlerini Muhasebe Birimine bildirmek.
 2. Birim ödemelerine ilişkin ön mali kontrolleri yapmak.
 3. Sahibi olduğu süreçlerin performans ölçümlerini belirlenen periyodlarda  gerçekleştirmek, sonuçlarını bağlı olduğu Genel Sekreter ve Kurumsal Yönetim ve Kalite Birim Başkanı’na raporlamak ve sapmalarda önlem almak.
 4. Hizmet ve kalite sistemi ile ilgili hataların tespiti, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile ilgili veriler toplayarak düzeltici / önleyici faaliyet talebi ve öneride bulunmak, düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılması sağlamak.
 5. Departmanı için açılmış düzeltici/önleyici faaliyetleri takip edip düzeltilmesi sağlamak
 6. TR 42 Düzey 2 bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik birim uzmanlarınca araştırma çalışmaları yapılmasını sağlamak.
 7. Yerel aktörlerin katılımı ile çalıştay, anket ve yüzyüze görüşmeleri planlamak ve organize etmek, paydaş veri tabanının oluşturulmasını sağlamak
 8. Yukarıda belirtilen araçları kullanarak,  bölge ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanmasını sağlamak
 9. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak amacı ile bölge Yatırım Destek Ofisleri ile koordineli çalışmak
 10. Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak,
 11. YDO’ların yürüttüğü tüm İşbirliği ağlarının koordinasyonunu ve takibini yapmak
 12. Diğer birimlerle koordineli olarak, Ajans Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
 13. Ajans haftalık ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak  ve Genel Sekreterliğe sunmak
 14. Birim satınalma taleplerini yapmak ve Genel Sekreterliğin ve/veya Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, sonucunu takip etmek
 15. Birim Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yönetmek
 16. Araştırma,Planlama ve Programlama,Paydaş Ilişkileri Yönetimi ve Stratejik Planlama süreçlerini izlemek (anketler,toplantılar)ve sonucunda süreçlerde iyileştirmeler yapmak
 17. KAYS sistemi kapsamında çalışmaları yürütmek
 18. Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak

Bize Sorun

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun