Genel Sekretere bağlı olarak çalışır ve ona karşı sorumludur. Ajansın hukuki konuları hakkında görüş bildirmek, Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, davalarda ve icra ve takiplerde gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen dava ve icra – iflas takiplerini takip ve koordine etmek, Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeniyle kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri üstlenmek ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak üzere avukatlık ruhsatnamesine ve uzman personel niteliklerine sahip kişiler arasından bir kişiyi, uzman personelin istihdam usullerine uygun olarak Genel Sekreter tarafından görevlendirilir.

Genel Sekreterin gerekli gördüğü tüm yazışma ve sair işlemlerde, yahut Ajansı bağlayıcı nitelikler taşıdığı öngörülen diğer işlerde hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin yazılı görüşünün alınması zorunludur.

Bize Sorun

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun