Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Yönetmelikler

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararı

2006 /10550 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2009 /15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2013 / 4748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2008 /14306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2009 /15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2014 / 7076 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2009 /15236 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011 / 2168 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2016 / 9112 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Diğer Mevzuat

Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Ekleri

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma ve İhale Usul Ve Esasları

Danıştay Kararları

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikle İlgili 2009/1879 Sayılı Karar

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin E: 2006/61, K: 2007/91 Sayılı Kararı

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun