Proje Uygulama Birimi (PUB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve bölgesel operasyonel programlara göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PUB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Uzman Personel arasından Birim Başkanı Uzman Personel Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Proje Uygulama Birimi’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında, bu Kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
 4. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 5. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 6. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 7. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 8. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 9. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 10. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 11. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 12. Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 13. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 14. Genel Sekreterin talep ettiği destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 15. Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 16. Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek,
 17. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek.
 18. Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
 19. Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.

Bize Sorun

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun