Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Mustafa ÇÖPOĞLU

1969 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu Ünye’de tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda  İş Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. Halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve İki çocuk babasıdır.  
Özgeçmiş detayını indirmek için tıklayınız.

 

 

Genel Sekreterlik

Görev ve Yetkleri

 • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen usul ve esaslar ile ilgili diğer mevzuata ve bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,
 • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
 • Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek,
 • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
 • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
 • Ajansın sekreterya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
 • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak,
 • Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 • Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,
 • Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını denetlemek ve kalkınma kuruluna ve yönetim kuruluna iç denetim raporu sunmak.
Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun