Skip to main content
Haberler

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvuruları Sonuçlandı

By 26 Temmuz 2022Temmuz 29th, 2022No Comments

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)  kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve bölgesindeki kurum ve kuruluşlar ile beraber 2022 yılı içerisinde geliştirilerek Bakanlığa sunulan projeler arasından 14 (on dört) proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçeler başta olmak üzere; toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına yönelik projelerin oluşturulması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SOGEP başvurularının değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlık değerlendirmesi sonucunda MARKA tarafından sunulan ve başarılı bulunan 14 (on dört) proje 26.094.618,00 TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanırken, başvuru sahipleri ve proje paydaşlarının katkılarıyla birlikte bölgede yaklaşık 37,2 Milyon TL tutarında kaynak harekete geçirilecektir.

2022 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak projelerin tamamlanmasıyla birlikte mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik olarak 1.375 kişiye farklı alanlarda toplamda yaklaşık 7000 saat eğitim verilecek, işsiz kadın ve gençlerden oluşan 189 kişiye istihdam sağlanacak, eğitim ve üretimlerin devamlılığını sağlayacak 3 eğitim ve 11 ayrı üretim-hizmet merkezi altyapısı oluşturulacaktır.

BAŞARILI PROJELERİN LİSTESİ

2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
Sıra No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
1 Tarihi Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi Körfez Belediyesi KOCAELİ
2 Genç Başiskele Genç İstihdam Başiskele Belediyesi KOCAELİ
3 Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor Pamukova Belediyesi SAKARYA
4 İşimiz Gücümüz İstihdam Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAKARYA
5 Belediye Halk Elele, Atıksız Bir Geleceğe Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAKARYA
6 Aşçılar Diyarından Mengen Peyniri S.S. Mengen Merkez ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi BOLU
7 Göynük’ten Dört Mevsim Enginar Göynük Belediyesi BOLU
8 Anneler İşte Çocuklar Kreşte Bolu Karma ve Tekstil Organize Sanayi Bölgesi BOLU
9 Kültürleriyle Renkli, Yetenekleriyle Farklı, Meslekleriyle Güçlü Romanlar Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü DÜZCE
10 Yükselen Marka Düzce Kadın Emeği Merkezi Düzce İl Özel İdaresi DÜZCE
11 Yazılım ile Geleceğe Atılım Düzce Ticaret ve Sanayi Odası DÜZCE
12 Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele Yalova İl Özel İdaresi YALOVA
13 Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden Altınova Belediyesi YALOVA
14 Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma  Çiftlikköy Belediyesi YALOVA

1 – Körfez Belediyesi – Tarihi Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi

Projede; unutulmaya yüz tutmuş, Endülüs dönemi İslam mimarisine kadar uzanan kült değerlerden biri olan Hereke halısının üretimine devam edilmesi ve Hereke’nin kültürel miraslarıyla beraber, istihdam garantili eğitim formatıyla katma değerli bir üretim yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Kurulacak olan dokuma merkezinde yöredeki işsiz ve ekonomik olarak dezavantajlı konumdaki kadınların dokuma becerilerinin geliştirilmesi ve istihdamı sağlanarak sosyo-ekonomik hayata katılmalarının önü açılacak; kurulacak müzede ise Hereke halısının marka kimliği güçlendirilerek, uluslararası tanınırlığının artmasıyla Türk halıcılığının küresel rekabet koşullarında öne çıkması sağlanacaktır.

2 – Başiskele Belediyesi – Genç Başiskele Genç İstihdam

Başiskele ilçesindeki genç işsizlik oranının azaltılması amacıyla ilçede faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikte personel yetiştirebilmek adına, proje kapsamında kurulacak olan mesleki eğitim atölyelerinde yeni mezun işsiz gençlere uygulamalı kurs ve eğitimler düzenlenecektir. Mesleki atölyeler ilçe genelinde yapılan talep analizi araştırması sonucunda nitelikli işgücüne ulaşmada en çok sıkıntı yaşanan meslek alanları önceliklendirilerek belirlenmiş olup projede iştirakçi olarak yer alan firmalar bu atölyelerde kurs sürecini tamamlayan gençlerin ihtiyaç duyulan açık iş pozisyonlarında istihdam edilmelerini sağlayacaktır.

3 – Pamukova Belediyesi – Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor

Proje tarıma dayalı ekonomisiyle istihdam imkânlarının sınırlı olduğu ilçenin en başta gelen dezavantajlı grupları olan Romanlar ile kırsaldaki ve ilçe merkezindeki işsiz kadın-gençlerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Romanlar tarafından iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretilen fidelerin, küçük ölçekli sebze-meyve üreticileri tarafından bu fidelerle üretilen yaş sebze-meyvenin fiziki ve çevrimiçi kanallarla satışı, satılamayan ürünlerin kadın girişimciler ve kooperatifler tarafından işlenerek  (salça, reçel, konserve, marmelat, turşu, kurutma vs.) pazara ulaştırılması projenin ana faaliyetleridir. 5 kişinin doğrudan istihdam edileceği proje kapsamında ayrıca hedef kitlenin tarımsal üretime ilişkin bilgi ve bilinç düzeylerini artıracak çeşitli eğitimler düzenlenecektir.

4 – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – İşimiz Gücümüz İstihdam

Öncelikli sektörlere nitelikli eleman yetiştirerek genç istihdamına katkı sunulması kapsamında özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, yüksekokul müfredatını tamamlayıcı nitelik içerecek şekilde; yüksekokulda elektrik ve makine laboratuvarları kurularak, mekanik bakım, elektrik bakım, gazaltı kaynak ve CNC operatörlüğü alanlarında mesleki eğitimler verilecektir. Proje sonunda ilgili alanlarda 150 gence eğitim verilmesi, İŞKUR ve iştirakçi firmalarla yapılan protokoller neticesinde eğitim verilenlerin en az 40 tanesinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

5 –  Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Belediye Halk Elele, Atıksız Bir Geleceğe

Atık geri dönüşüm tesisi kurularak toplumsal entegrasyon sorunları yaşayan ve işsiz durumda olan Roman vatandaşların istihdam edilmesi, atık toplayıcılığının en yaygın geçim kaynağı olduğu Roman vatandaşların topladıkları atıkların tesiste işlenmesi için onlardan satın alınması, bunu gerçekleştirecek ekosistemin kurulacak yapı ile sürdürebilirliğinin sağlanması yoluyla Sakarya ilindeki Roman vatandaşların gelir düzeylerinin, sosyo-ekonomik durumlarının ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Roman vatandaşlar tarafından toplanarak geri dönüşüm tesisine getirilen atıkların yine dezavantajlı Roman kadın-gençler tarafından ayrıştırılıp işlenerek ilgili firmalara satışı gerçekleştirilecektir. Tesiste sosyal yardım alan Roman vatandaşlar arasından seçilecek 7 işsiz kadın 8 işsiz genç doğrudan istihdam edilecektir. Ayrıca atık toplayıcılığı ile geçimini sürdüren Roman vatandaşlara atık sınıflandırma ve toplama eğitimleri verilerek toplayıcılık yapanlar kayıt altına alınacak ve standartlara uygun kontrollü ve sistematik toplama ve ayrıştırma faaliyetleri yapılarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanacaktır.

6 – S.S. Mengen ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi – Aşçılar Diyarından Mengen Peyniri

Yörenin geleneksel yollarla elde edilen Mengen Peyniri öncelikli olmak üzere, süzme yoğurt, keş peyniri, yoğurt ve tereyağı ürünleri endüstriyel yöntemlerle üretilecektir. Üretimde görevlendirilecek personel, sosyal yardım alan kişiler tarafından seçilecek olup öncesinde bu kişilere eğitimler verilecektir. Proje kapsamında ilk uygulama yılında 4 personel, takip eden yılda ise 6 personel istihdam edilecektir. Proje süresi boyunca 400 kişinin eğitim alması hedeflenmektedir. İşletme bünyesinde çalışmakta olan her personelin, ilçede düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme” Programlarına katılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.

7 – Göynük Belediyesi – Göynük’ten Dört Mevsim Enginar

Proje, kurulması planlanan işleme ve depolama tesisi aracılığıyla ilçe tarımının en önemli sebze ürünü olan enginar bitkisinden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve yükselen katma değer sonucunda hedef grupta yer alan nüfusun tarım sektöründe istihdam edilebilirliğinin artırılması yoluyla hedef grup işsizlik oranlarının düşürülmesini amaçlamaktadır. Proje sonucunda atıl durumda olan bir bina ile kullanılmayan tarım arazileri üretime kazandırılacak, gerek işleme ve depolama tesisi gerekse enginar yetiştiriciliği için kullanılacak olan tarım arazileri ilçenin genç ve kadın nüfusu için ilave istihdam fırsatı sağlayacaktır.      

8 – Bolu Karma ve Tekstil Organize Sanayi Bölgesi – Anneler İşte Çocuklar Kreşte

Proje, Bolu OSB sınırları içerisine anaokulu kurulması amacıyla geliştirilmiştir. Kurulacak anaokulu Bolu OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin istihdam ettiği kadın personelin çocuklarına hizmet verecektir. Proje kapsamında kurulacak anaokulu 6 sınıf ve 144 öğrenci kapasiteli olacaktır. Anaokulunun tüm donatıları MEB yönetmeliklerine göre asgari miktar ve nitelikler gözetilerek belirlenmiştir.

9 – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kültürleriyle Renkli, Yetenekleriyle Farklı, Meslekleriyle Güçlü Romanlar

Kurulacak eğitim ve üretim atölyesinde, proje süresince 60 tane Roman vatandaşımız, elektronik düz dikiş makinesi, overlok makinesi, reçme, paskara ütüsü, lastik besleyici overlok, soldan bıçaklı regola, burunlu reşme makinesi gibi tekstil sektöründe yararlanılan makinelerin kullanımı konusunda eğitim alacaktır. Eğitim sürecini tamamlayan 60 kişi arasından üretim yeterliliğine sahip 10 kişi belirlenerek kurulacak olan eğitim ve üretim merkezindeki kooperatifte istihdam edilerek özel sektörden gelen siparişler için üretim yapmaya başlayacaklardır. Eğitim alan diğer 50 kişinin ise yoğun işgücü talebi bulunan Düzce’deki tekstil fabrikalarında istihdam edilmesi planlanmaktadır.

10 – Düzce İl Özel İdaresi – Yükselen Marka Düzce Kadın Emeği Merkezi

Projenin amacı; kadın istihdamının teşvikine katkı sunmak amacıyla 2021 yılında kurulmuş olan ve hâlihazırda 24 kadın girişimci ve 7 kadın kooperatifi ile faaliyetlerini sürdüren Düzce Kadın Emeği Merkezinin kapasitesini geliştirerek merkezde bulunan kadın girişimcilere ait işletmelerin üretim kapasitesini, gelir seviyesini ve istihdamını artırmaktır.

Proje kapsamında ortak üretim prosesleri olan kurutma, soğuk hava deposu, paketleme, vakumlama ünitelerinin kurulması ve kadın girişimcilerin kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamak üzere mentorluk eğitimleri, ürün kataloğu çekimleri, müşteri görüşmeleri vb. işler için ortaklaşa kullandıkları Açık Ofisin dijitalleştirilmesi sağlanarak dezavantajlı kadınların gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

11 – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası – Yazılım ile Geleceğe Atılım

Proje ile Düzce ilinde sayısal bilimler alt yapısı olan lisans ve ön lisans mezunu olup, iş bulamayan işsiz gençlerin direkt istihdama yönelik olarak ve Teknopark (TGB) ortamında uygulama ağırlıklı eğitim modülleri ile istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Bu amaçla Düzce Teknopark (TGB) içerisinde proje kapsamında tahsis edilen alanda bir adet  “Yazılım Geliştirme Atölyesi” kurulacaktır.

Programlama/yazılım geliştirme altyapısı olan ve bu alanda ders veren 10 kişiye toplam 680 saat eğitici eğitimi verilecektir. Sonrasında bu eğiticiler, özel olarak uygulama ağırlıklı hazırlanmış eğitim modülleri kapsamında 40 işsiz gence yazılım eğitimleri verecektir.

Ayrıca bu 40 gence CV hazırlama eğitimleri, mülakat teknikleri, takım çalışmasına uyum becerileri, uzun dönem istihdam için gerekli duygusal zeka becerileri ve iletişim becerileri vb. yer aldığı 30 saatlik sosyal beceri eğitimleri ve 80 saat teknik İngilizce eğitimi verilecektir.

12 – Yalova İl Özel İdaresi – Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele

Projeyle Yalova’da yaşayan ve sosyal yardım alanlar öncelikli olmak üzere 5 kadın veya genç işsizin üretim yapacağı 10 dönüm bir aronya üretim alanı oluşturulacaktır. Bununla birlikte ildeki aronya, kivi ve çilek gibi üzümsü meyve üreticilerine/ kooperatiflerine/ birliklerine yönelik bir meyve suyu üretim tesisi kurulacak olup burada üreticiler ürünlerini meyve suyuna dönüştürerek gelir artışı sağlayacaktır. Ayrıca Yalova’da yaşayan 20 Roman vatandaşa üzümsü meyve yetiştiriciliği ve bakımına dair eğitim verilecek olup eğitimi tamamlayanların üzümsü meyve üretimine dâhil olarak gelir elde etmesi sağlanacaktır.

13 – Altınova Belediyesi – Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden

Hedef kitlesinde Altınova’daki dezavantajlı kadınlar bulunan proje kapsamında sezon dışı dönemde atıl kalan seralarda tıbbi bitkiler olan melisa, mürver, tıbbi nane ile kudret narı yetiştirilecek ve bunların işlenerek gıda takviyesine dönüştürülmesine yönelik bir işleme tesisi kurulacaktır. Kurulacak tesiste 4 kadın istihdam edilecektir. Bununla birlikte seralarda sözleşmeli tarım yoluyla kadın istihdamı sağlanacaktır. Böylelikle kadınların sosyo-ekonomik durumlarında iyileşmeler gerçekleşecektir. Ayrıca seraların atıl kaldığı dönemlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.

14 – Çiftlikköy Belediyesi – Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma

Projeyle süs bitkiciliğinin önemli bir gelir alanı olduğu Çiftlikköy’de sosyal yardım alan kadın, işsiz genç ve engelli bireylerin eğitim göreceği ve sonrasında istihdam edilebileceği, biri engelliler için erişilebilir sera olmak üzere iki sera kurulumu ve üreticilerin atıl meyvelerinin değerlendirileceği bir kurutma tesisi kurulumu gerçekleştirilecektir. Eğitimler sonucunda 10 kadın ve engelli seralarda, 5 genç işsiz kurutma tesisinde ve Zirvekent A.Ş. bünyesinde kurulacak satış ve pazarlama ofisinde istihdam edilecektir.