Skip to main content
DuyurularHaberler

“MESS DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK GELİŞİM MERKEZİ: YÖNÜMÜZ YARIN” GÜDÜMLÜ PROJESİ  

By 12 Eylül 2023No Comments

“MESS DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK GELİŞİM MERKEZİ: YÖNÜMÜZ YARIN” GÜDÜMLÜ PROJESİ

FİRMALAR İÇİN

 “SIRI (SMART INDUSTRY READİNESS INDEX)  DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI” DESTEĞİ ÇAĞRISI

Güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlanmıştır.

Geçmişe kıyasla daha karmaşık hale gelen teknolojiler hızlı gelişmekte ve güncellenmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojilere uyum sağlamak üzere dijitalleşmek ve sürekli güncel kalmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilir kılınması amacıyla; dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesisleri Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi metodolojisi ile değerlendirilerek, firmalara uluslararası kıyaslamalar içerecek şekilde bir dijital dönüşüm yol haritası sunulacaktır.

Halihazırda MEXT tarafından uygulanan Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendiğime Analizinin doğuş noktası Singapur’dur. Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı, Singapur’daki farklı sektörlerden, farklı büyüklerde ve farklı dijital olgunluklardaki firmaları değerlendirme talebi ile uluslararası alanda kendilerini kanıtlamış McKinsey, Siemens, SAP ve TÜV SÜD ile çalışmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak uluslararası boyutta kabul görmüş Smart Industry Readiness Index SIRI metodolojisi oluşturulmuştur.

SIRI aynı zamanda MEXT’in küresel iş ortağı Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından da resmi olarak tanınan tek olgunluk değerlendirme yöntemidir. SIRI’nin global değerlendirme havuzunda 14 farklı sektöre dağılmış 1000′ in üzerinde değerlendirme mevcuttur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Dünya çapında yapılan standart SIRI Dijital Olgunluk Analizlerinde mevcut durum analizi ve uluslararası karşılaştırmalar yer almaktadır. MEXT’in Türkiye’de yaptığı SIRI değerlendirmelerinde ise buna ek olarak firmalar için somut aksiyon adımları içeren uygulanabilir bir dijital dönüşüm yol haritası da paylaşılmaktadır. Bu yol haritası MEXT içerisinde MEXT’in en güncel sanayi 4.0 teknolojilerini içeren Türkiye’nin ilk uçtan uça entegre ve 5G ile çalışan dijital fabrikasında hayata geçirilmiş ve değer kattığı kanıtlanmış projeleri içermektedir.  SIRI Dijital Olgunluk Analizi konusunda daha detaylı bilgi için https://www.mext.org.tr/siri  adresini ziyaret edebilirsiniz.

MEXT son 2 senede kendi bünyesinde yer alan imalat sektörü ve teknoloji danışmanlığı deneyimi olan ve Singapur’daki ilgili kâr amacı gütmeyen kurulu tarafından detaylı bir sınav süreci ile sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi ile 10 farklı sektörde 250’den fazla SIRI analizi gerçekleştirmiştir. “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi kapsamında ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini arttırmak üzere bu yetkinliğini Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara açacaktır. SIRI değerlendirmeleri için işletmelere %92 oranında destek sağlanacaktır.

Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli* Proje Kapsamında Sağlanacak Destek** İşletme Katkısı***
360.000 TL + KDV 330.000 TL + KDV% 92 Destek Oranı 30.000 TL + KDV% 8 İşletme Katkısı

*SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli 12.000 Euro + KDV olup ücret işletme büyüklüğüne ve üretim yapısına göre ücret değişebilmektedir. Mevcut döviz kuru dikkate alınarak ortalama bir bedel belirtilmiştir.

**Proje Kapsamında Sağlanacak Destek: Ajans tarafından belirlenen bütçe ve proje uygulama kuralları çerçevesinde ilgili miktar MESS’e aktarılacaktır.

***İşletme Katkısı: İşletme tarafından analiz bitiminde MESS’e ödenecektir.

Destekten Yararlanabilecek Firmalar

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

–          Kâr amacı güden işletme olması

–          Üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya Büyük İşletme olması

–          Üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.)

Başvuru Adresi: https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4

Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2023

Sorularınız için: info@mext.org.tr

DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SÜRECİ

 1. Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler– 04 Ekim 2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan formu doldurarak başvuru yapabilirler.

Başvuru formu:https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4 

 1. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular başvuru formuna verilen cevaplar doğrultusunda MESS uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Başvuru  yapan işletmeler:

 1. İdari Değerlendirme

–          “Destekten Yararlanabilecek Firmalar” başlığında detaylandırılan kriterlerin tamamına uyması,

–          Başvuru formunu tam ve açık şekilde doldurmuş olması

 1. Teknik Değerlendirme

–          Yalın üretim prensiplerinden haberdar olunması ve temel seviyede uygulama (1-10 Puan)

–          Dijital dönüşüm yatırım yapma hedefi (1-10 Puan)

–          Destek programına başvuru nedeni (1-10 Puan)

–          Destek programından öncelikli beklentileri (1-10 Puan)

Kriterlerine göre değerlendirilecektir. İdari Değerlendirme başlığında belirtilen kriterler karşılanmıyorsa başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Değerlendirme sonrası Dijital Olgunluk Analizi desteğinden yararlanamaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki husus başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

 • Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)
 • KOBİ Bilgi Beyannamesi
 1. Analiz Yapılacak İşletmelerin İlanı

Değerlendirmeler başvuru son tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Değerlendirme neticesinde destek almaya hak kazanan 100 ana işletme ve 20 yedek işletme belirlenecek ve başarılı işletmelerle iletişime geçilecektir.  

İşletmelerle iletişime geçilmesini takiben işletme tarafından tercih edilmesi durumunda MESS ile işletme arasında MESS tarafından iletilecek gizlilik sözleşmesi imzalanır. MESS işletmeye hizmet teklifini iletir. Hizmet teklifinin yazılı olarak onaylanmasını takiben işletmeden iki çalışanını işletme elçisi olarak belirlemesi talep edilecektir. İşletme katkısı analiz sürecinin tamamlanmasını takiben MESS İktisadi İşletmesi tarafından kesilen faturaya istinaden ödenecektir.

 1. Analiz Çalışmasının Yapılması

SIRI Dijital Olgunluk Analizleri, MEXT bünyesinde çalışan sektör deneyimi ve üretim geçmişi bulunan SIRI tarafından sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi tarafından düzenlenmektedir. Analiz süresi ön değerlendirmeden itibaren saha çalışması tarihinin belirlenmesine de bağlı olarak yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Bu süreçte, firmanın değerlendirme çalışmasına üst düzey katılım sağlaması, değerlendirmeye konu gerekli verileri paylaşması ve değerlendirmeye destek olacak insan kaynağını yönlendirmesi gerekmektedir.

 • Ön Değerlendirme

Ön değerlendirme kapsamında analiz öncesinde firma ile bir anket paylaşılır ve cevaplara göre firmanın öncelikleri belirlenir.

 • Saha Çalışması

Saha çalışması kapsamında işletmenin büyüklüğüne göre değerlendiriciler tarafından sahada 1 ya da 2 gün süren analizler yapılır.  Saha çalışması zamanı işletme ile birlikte belirlenmektedir.

 • Yol Haritası Hazırlanması

Saha analizi sonrasında ise üretim yapan işletmelerin mevcut durumları uçtan uca analiz edilir ve ihtiyaçlarına ve önceliklerine özel hazırlanmış uygulanabilir bir yol haritası sunulur. Yol haritası oluştururken şirketlerin maliyet yapısı, stratejik hedefleri ve içinde bulunduğu endüstrinin dinamikleri dikkate alınır ve MEXT Dijital Fabrikasında hayata geçirilmiş uygulama örneklerinden yararlanılır. Firmaların ihtiyaç duyması halinde analiz sonrasında önerilen projeler için çözüm/teknoloji ortağı alternatifleri sunulabilir ve teknoloji danışmanlığı da sağlanabilir.

“SIRI (SMART INDUSTRY READİNESS INDEX) DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI” DESTEĞİ ÇAĞRISI TANITIM TOPLANTISI

SIRI (Smart Industry Readiness Index) Dijital Olgunluk Değerlendirmesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası” Desteği Çağrısı amaç ve hedeflerinin paylaşılacağı çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Tarih      :  20 Eylül  2023

Saat       :  10.00

Toplantı Linki: https://mess-org-tr.zoom.us/webinar/register/WN_kElNRCPpRq6035yz5MR4SA