Skip to main content
Haberler

MARKA’dan Bölgeye 70 Milyon TL Destek

By 25 Eylül 2022Eylül 27th, 2022No Comments

İki Farklı Mali Destek Programı İlan Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında bölgedeki kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 70.000.000 TL destek verileceği mali destek programlarına ilişkin olarak; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde “Bilgilendirme Toplantıları” gerçekleştirdi.

Bölgenin, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde MARKA;

  • Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek,
  • Yerel potansiyeli harekete geçirmek,
  • Proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek,
  • Bölgenin rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek

amacıyla 2 ayrı Mali Destek Programı açıkladı.

1. Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan ve toplam bütçesi 50.000.000 TL olan bu programda; Doğu Marmara Bölgesi’nin (TR42) kırsal kesimlerinde sürdürülebilir üretim-gelir modeline sahip ekonomik faaliyetlerin yaygınlaştırılması yoluyla kırdan kente göçün azaltılması ve tersine göçün teşvik edilmesi amacına yönelik projeler desteklenecek.

Öncelikler

Öncelik 1. Kırsal Kesimde Üretilen Tarımsal Ürünlerin Katma Değerinin Artırılması

Öncelik 2. Yenilikçi Tarım Uygulamaları ve Tarımda Teknoloji Kullanımının Yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Tarımsal Atıkların Katma Değerli Bir Şekilde Değerlendirilmesi

Öncelik 4. Kırsal Turizmin Geliştirilmesi ve Kırsal Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi

Öncelik 5. Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Üretimi ve Ticarileştirilmesi

Proje Başına Destek Tutarı

  • Asgari tutar: 1.000.000 TL
  • Azami tutar: 2.500.000 TL

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova (TR42 Bölgesi) illerinde bulunan Valilikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler (Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri), Üniversiteler, Kamuya Bağlı Araştırma Merkezleri ve Enstitüler, Kooperatif ve Birlikler, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri proje başvurusunda bulunabilir.

2. Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı

Toplam bütçesi 20.000.000 TL olan Program kapsamında TR42 Bölgesi’ndeki imalat sanayisinin verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde rekabet güçlerinin artırılmasına yardımcı olacak ürün-hizmet sağlayıcısı firmaların güçlendirilmesi ve dijital/yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Doğu Marmara Bölgesi’nde ilk defa uygulanacak programda yararlanıcılar, Ajanstan aldıkları mali desteği ilk 6 ay ödemesiz, sonraki 24 ayda eşit taksitlerle Ajansa sadece anaparayı faizsiz olarak ödeyecek.

Öncelikler

Öncelik 1. Dijital Dönüşüm

Öncelik 2. Yeşil Dönüşüm

Proje Başına Destek Tutarı

  • Asgari tutar: 750.000 TL
  • Azami tutar: 2.500.000 TL

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova (TR42 Bölgesi) illerinde bulunan KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabilecektir.

2022 yılı Eylül ayı içerisinde Bölge illerimizde tanıtım toplantıları yapılacak Programlarla ilgili detaylı bilgi www.marka.org.tr sitesinde yer almaktadır.