Skip to main content
Haberler

Kalkınma Ajanslarından Genç İstihdamı Hamlesi

By 3 Şubat 2022Mayıs 31st, 2022No Comments

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda Kalkınma Ajanslarının 2022 ve 2023 yılları için çalışma teması “Genç İstihdamı” belirlenmiştir.

Kalkınma Ajansları, 2022-2023 yıllarında 15-34 yaş aralığındaki nüfus için genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçlarıyla faaliyetlerini önceliklendirecektir. Ajanslar; gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması özel amaçlarına yönelik çalışma programlarını yürüteceklerdir. Bu kapsamda uygulanacak programlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Beceri Geliştirme Programı
  • İstihdam Garantili Eğitim Programı
  • Çalışan ve Üreten Gençler Programı
  • E-spor Programı
  • Kalkınma Ajansları Destek Programları
  • Kırsal İstihdamı Artırma Programı
  • Genç Girişimcilik Destek Programı

Ülkemizin 2019-2023 yılları arasındaki kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı’nın hedef ve politikaları arasında “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında gençlere ve genç nüfusa ayrı bir alt başlık açılmıştır. Planda gençlerin istihdamı için “gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” amaçlarına yer verilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) hazırlanmıştır. Dolayısıyla, genç istihdamı teması kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ulusal düzeydeki plan ve stratejiler ile uyumlu olacaktır.

Genç istihdamı teması doğrultusunda, MARKA; genç istihdamıyla ilgili değişen sektörel örüntüleri tespit edebilmek için saha araştırmaları gerçekleştirecek, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi için geleceğin mesleklerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek olacak ve gençlerin iş gücüne kazandırılmasını teşvik eden projelere destek vermeye devam edecektir.