Skip to main content
Duyurular

Bölgesel Kalkınma Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor!

By 5 Ekim 2022No Comments

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanacak olan Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale çağrısına çıkılmıştır. Bölgesel Kalkınma Dergisi Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergi olarak tasarlanmıştır.

Bölgesel Kalkınma Dergisi ile bölgesel gelişme politikası ve bölgesel kalkınma alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi; ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Dergide, bölgesel kalkınma ve planlama alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Kabul edilecek makalelerin bilimsel tartışmalara katkı sağlayan, kavramsal olarak iyi kurgulanmış, ampirik olarak temellendirilmiş ve metodolojik açıdan sağlam makaleler olması gerekmektedir.

Bu çerçevede Derginin dizinlerde yer alacak başlıca konu alanları; bölgesel kalkınma ve bölgesel politika, planlama, ekonomik coğrafya, iktisat, işletme ve finans, kamu yönetimi, girişimcilik, yenilik, kentsel çalışmalar, kırsal kalkınma, sosyal politika çalışmaları, çevre çalışmaları, beşeri bilimler, tarım ekonomisi ve politikalarıdır.

Bölgesel Kalkınma alanında, akademi ve kamu arasında köprü olacak dergiye makale gönderimlerinizi 17 Ekim 2022 tarihi itibari ile DergiPark sistemi üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi