Skip to main content
DuyurularHaberler

2022 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başvuru Sonuçları

By 9 Ekim 2022Kasım 14th, 2022No Comments

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI EYLÜL-EKİM DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

2022 yılı için uygulanan Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi kapsamında sunulan faaliyet önerileri için değerlendirme aşamaları tamamlanmıştır.

Teknik Destek projelerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç 25 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin aşağıda belirtilen adreslerden birine sunulması gerekmektedir.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit/KOCAELİ

Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Gebze Temsilciliği: Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3 Gebze/KOCAELİ

Sakarya Yatırım Destek Ofisi: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye/SAKARYA

Düzce Yatırım Destek Ofisi: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4 Merkez/DÜZCE

Bolu Yatırım Destek Ofisi: Bolu TSO Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No: 42 Merkez/BOLU

Yalova Yatırım Destek Ofisi: Fatih Cad. Hürriyet Sok. No: 22/3 Merkez/YALOVA

Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin imzalanma tarihi yararlanıcı kurum ve kuruluşlara ayrıca bildirilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahipleri ilgili mevzuatta belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması hâlinde destekten yararlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

25.11.2022 Tarihine Kadar Ajansa Sunulması Gereken Belgeler:

Başvuru formu ve ekleri olarak aşağıda belirtilen belgeler başvuru sahibi ve proje türüne göre başvuru aşamasında KAYS’a yüklenmiştir. Başvuru formu ve eklerinin bu aşamada aslı veya onaylı olarak Ajansa sunulması gerekmektedir.

  1. Teknik Destek Talep Formu (Ek-A)

(KAYS üzerinden indirilecek olup yetkili kişi tarafından ıslak imzalı ve paraflı şekilde sunulacaktır.)

  • Danışmanlık / Eğitim Formu (Ek-B)
  • Başvuru sahibinin yetkili karar organının teknik destek başvurusunda bulunmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişinin/kişilerin de belirtildiği kararın aslı (Ek-C/Örnek 1)
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar dışında başvuruda bulunan kuruluşların (Vakıf, Dernek, Kooperatif, Birlik veya bunlara ait işletmeler vb.) tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi, karar defterinde teknik destek programına başvuruya karar verildiğini gösterir belge
  • Başvuru sahibi Kooperatif ve varsa aynı türdeki proje ortağının (ortaklarının) 5 yıl süre ile kâr dağıtımı yapmayacağını gösteren ana sözleşme veya genel kurul kararı
  • Kamu kurum ve kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun (son 3 [üç] ay içerisinde alınmış) faal olduğunu gösterir belge
  • Faaliyette ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, ortak kurum/kuruluşun yetkili karar organının, ilgili teknik destek başvurusuna ortak olmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişinin/kişilerin de belirtildiği kararı (Ek-C/Örnek 2)
  • Talep edilen teknik desteğin maliyetinin 25.000 TL üzerinde olması durumunda faaliyete ilişkin teknik detayları da içerecek şekilde en az üç (3) proforma fatura ya da teklif mektubu
  • İhtiyaç Analizi Formu (Öncelik 1, 2, 3, 4 ve 5 için zorunludur.)

Söz konusu belgeler, “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosya içine (belgeler poşet dosya içine kesinlikle konulmamalıdır) sayfalar delinerek yerleştirilerek sunulmalıdır.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJELERİN LİSTESİ

S. N.Referans NoProje AdıBaşvuru Sahibi AdıProjenin
Uygulanacağı İl
1TR42/22/TD/0090INTERREG NEXT KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMINDA PROJE HAZIRLAMAK İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASISAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSAKARYA
2TR42/22/TD/0092GÖÇMEN KUŞLARIN EV SAHİBİ SAPANCA GÖLÜNDE KUŞ GÖZLEMİ YAPIYORUM VE KUŞLARI ÖĞRENİYORUMTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA
3TR42/22/TD/0093SERA GAZI EMİSYONU HESAPLAMA EĞİTİMİGEBZE BELEDİYESİKOCAELİ
4TR42/22/TD/0095GEBZE BÖLGESİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM CHECK-UP ÇALIŞMASIGEBZE TİCARET ODASIKOCAELİ
5TR42/22/TD/0098İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE WATERGEMS EĞİTİMİKOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKOCAELİ
6TR42/22/TD/0100KARMA YÖNTEMLER EĞİTİMİSAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSAKARYA
7TR42/22/TD/0102MATEMATİKLE DENEYİMSEL ÖĞRENME METODOLOJİSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİFERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA