Teknik Destek mekanizması, uygun başvuru koşullarını karşılayan kurumların-kuruluşların, kalkınma odaklı çalışmalara aktif katılımını temin etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programı ile Bölgemizdeki başvuru koşullarını haiz kurumların-kuruluşların 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nda belirlenen hedef ve stratejilere katkı sağlayabilecek plan, proje ve kestirimlerine; uluslararası alanda iş birlikleri geliştirmeye yönelik faaliyetlerine eğitim ve danışmanlık desteği tahsis edecektir.

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program’ın amaç ve öncelikleri doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlere teknik destek sağlanacaktır:

  • Danışmanlık sağlama,
  • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
  • Geçici uzman personel görevlendirme,
  • Eğitim verme.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi hâlinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında her yıl teknik destek rehberinde belirlenen tutarları aşamayacaktır.

Teknik Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve rehbere “Teknik Destek Programı” linkinden ulaşabilirsiniz.

Yasal dayanağın sağladığı avantaj ve güçle; kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlar.

Ulusal kalkınma planı çerçevesinde bölge gelişim planı hazırlar ve bölge gelişim stratejilerini belirler, bölgenin geleceğini planlar.

Bu stratejiler doğrultusunda girişimcilere mali destekler sunar.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için teknik destek verir.

Yatırım destek ofisleri ile bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösterir,işlemlerini tek elden takip eder.

Bölge potansiyellerinin, iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapar, yatırımları bölgeye yönlendirir.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun