2022 yılı için uygulanan Teknik Destek Programı Ocak-Şubat Dönemi kapsamında sunulan faaliyet önerileri için değerlendirme aşamaları tamamlanmıştır.

Teknik Destek projelerine ilişkin değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç 25 Mart 2022 tarihine kadar başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin aşağıda belirtilen adreslerden birine sunulması gerekmektedir.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit / KOCAELİ

Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Gebze Temsilciliği: Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3 Gebze / KOCAELİ

Sakarya Yatırım Destek Ofisi: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye / SAKARYA

Düzce Yatırım Destek Ofisi: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4 Merkez / DÜZCE

Bolu Yatırım Destek Ofisi: Bolu TSO Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No: 42 Merkez / BOLU

Yalova Yatırım Destek Ofisi: Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3 Merkez / YALOVA

Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin imzalanma tarihi yararlanıcı kurum ve kuruluşlara ayrıca bildirilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahipleri ilgili mevzuatta belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması hâlinde destekten yararlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

25.03.2022 Tarihine Kadar Ajansa Sunulması Gereken Belgeler:

Başvuru formu ve ekleri olarak aşağıda belirtilen belgeler başvuru sahibi ve proje türüne göre başvuru aşamasında KAYS’a yüklenmiştir. Başvuru formu ve eklerinin bu aşamada aslı veya onaylı olarak Ajansa sunulması gerekmektedir.

  1. Teknik Destek Talep Formu (Ek-A)

(KAYS üzerinden indirilecek olup yetkili kişi tarafından ıslak imzalı ve paraflı şekilde sunulacaktır.)

  1. Danışmanlık / Eğitim Formu (Ek-B)
  2. Başvuru sahibinin yetkili karar organının teknik destek başvurusunda bulunmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişinin/kişilerin de belirtildiği kararın  aslı (Ek-C/Örnek 1)
  3. Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar dışında başvuruda bulunan kuruluşların (Vakıf, Dernek, Kooperatif, Birlik veya bunlara ait işletmeler vb.) tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi, karar defterinde teknik destek programına başvuruya karar verildiğini gösterir  belge
  4. Başvuru sahibi Kooperatif ve varsa aynı türdeki proje ortağının (ortaklarının) 5 yıl süre ile kâr dağıtımı yapmayacağını gösteren ana sözleşme veya genel kurul  kararı
  5. Kamu kurum ve kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun (son 3 [üç] ay içerisinde alınmış) faal olduğunu gösterir belge
  6. Faaliyette ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, ortak kurum/kuruluşun yetkili karar organının, ilgili teknik destek başvurusuna ortak olmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişinin/kişilerin de belirtildiği kararı (Ek-C/Örnek 2)
  7. Talep edilen teknik desteğin maliyetinin 25.000 TL üzerinde olması durumunda faaliyete ilişkin teknik detayları da içerecek şekilde en az üç (3) proforma fatura ya da teklif mektubu
  8. İhtiyaç Analizi Formu (Öncelik 1, 2, 3, 4 ve 5 için zorunludur.)

Söz konusu belgeler, “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosya içine (belgeler kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirilerek sunulmalıdır.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN FAALİYETLERİN LİSTESİ

Sıra No Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
1 TR42/22/TD/0001 EVABİS İLE ULAŞIYORUM! SAKARYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA
2 TR42/22/TD/0002 TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ
3 TR42/22/TD/0003 KALKINMA İÇİN UYUM ŞART! SAKARYA GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA
4 TR42/22/TD/0004 YALOVA İLİNİN LOKAL ENDEMİK TÜRÜ OLAN SQUALİUS CEPHALOİDES TÜRÜNÜN MORFOLOJİK YAPISININ İNCELENMESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA
5 TR42/22/TD/0005 YALOVA İLİ SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ STRATEJİ RAPORU HAZIRLANMASI PROJESİ YALOVA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA
6 TR42/22/TD/0006 KOCAELİ İLİ SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ STRATEJİ RAPORU HAZIRLANMASI PROJESİ T.C.KOCAELİ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ
7 TR42/22/TD/0007 HAYVAN DESTEKLİ MÜDAHALELER AİLE FARKINDALIK EĞİTİMİ YALOVA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA
8 TR42/22/TD/0008 ÇOCUKLARIMIZ İÇİN OYUNLA EĞİTİM DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ DÜZCE
9 TR42/22/TD/0009 FİLİAL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BOLU
10 TR42/22/TD/0010 GELECEK NESİLLER İÇİN OYUNLA EĞİTİM YALOVA MÜFTÜLÜĞÜ YALOVA
11 TR42/22/TD/0011 BOLU İLİ SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ STRATEJİ RAPORU HAZIRLANMASI PROJESİ BOLU B. K. T. B. O.-M., TER. SAĞ. TUR. İŞL., KAMP. İŞL., TUR. TES. İŞL., TUR. R. VE A. HİZ. BİR. D. BOLU
12 TR42/22/TD/0012 ÖZEL EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MESLEKİ EĞİTİM YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA
13 TR42/22/TD/0013 BOLU DESTİNASYONU DİJİTAL ARŞİVİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ BOLU
14 TR42/22/TD/0014 ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE
15 TR42/22/TD/0015 DÜZCE İLİ SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ STRATEJİ RAPORU HAZIRLANMASI PROJESİ DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE
16 TR42/22/TD/0016 ÜLKEMİZDEKİ MOTORLU ARAÇ ÜRETİCİLERİNİN  MOTOR TEST HİZMETİ İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK İÇİN YAPILACAK ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA
17 TR42/22/TD/0017 SAKARYA İLİ SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASI SAKARYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA
18 TR42/22/TD/0019 “DEREKÖY MESİRE ALANININ 3 BOYUTLU PROJESİNİN ÇİZİMİ KAPSAMINDA DANIŞMANLIK ALINMASI” GÜMÜŞOVA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ DÜZCE
19 TR42/22/TD/0020 GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ORGANİK TARIM KOCAELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ
20 TR42/22/TD/0021 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASAT EĞİTİMİ DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE
21 TR42/22/TD/0022 DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENÇLİK ARAŞTIRMASI HİZMET ALIMI DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE
22 TR42/22/TD/0023 DÜZCE TSO’NUN YÖNETİŞİM VE İNOVASYON STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE
23 TR42/22/TD/0024 SANAYİDE YALIN ÜRETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNE UYUM PROGRAMI GOSB TEKNOPARK A.Ş. KOCAELİ
24 TR42/22/TD/0025 SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ PORTALI – FAZ 2 TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ
25 TR42/22/TD/0029 GENÇLER İÇİN İSTİHDAMIN ANAHATARI: 21. YÜZYIL BECERİLERİ BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU
26 TR42/22/TD/0033 OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ İZMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ
27 TR42/22/TD/0034 DOMİOSB İHTİYAÇ ANALİZİ SAKARYA-KAYNARCA DOĞU MARMARA MAKİNA İMALATÇILARI İHTİSAS OSB SAKARYA
Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun