2022 Yılı Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı

Program Tanıtımı

İlan Tarihi

07 Eylül 2022

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

18 Kasım 2022    Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/22/FKD

Programın Amacı

TR42 Bölgesi’ndeki imalat sanayinin verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde rekabet güçlerinin artırılmasına yardımcı olacak ürün-hizmet sağlayıcısı firmaların güçlendirilmesi ve dijital/yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1 – Dijital Dönüşüm

A) Belirlenen alanlarda geliştirilmiş dijital dönüşüm teknolojilerinin üretimine yönelik altyapıların güçlendirilmesi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi:

 • Büyük Veri
 • Nesnelerin İnterneti ve Sensör Teknolojileri
 • Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • Artırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Teknolojileri
 • Yapay Zekanın İmalat Sanayinde Kullanımı
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı Otomasyon Sistemleri

B) Belirtilen alanlardaki ürün ve hizmetlerin kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyi ürünlerin üretim miktarı ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik dijitalleşme yatırımlarının desteklenmesi

Öncelik 2 – Yeşil Dönüşüm

A) Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında imalat sanayi firmalarının üretim süreçlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatının gereksinimleriyle uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin üretimi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi

 • İklim Değişikliği, Karbon Salınımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi
 • Temiz Üretim ve Döngüsel Ekonomi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Sürdürülebilir Tarım
 • Enerji Verimliliği
 • Endüstriyel Simbiyoz

B) Belirtilen alanlardaki ürün ve hizmetlerin kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyi ürünlerin üretiminde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 750.000 TL
 • Azami tutar: 2.500.000 TL

Kimler Başvurabilir?

KOBİ Statüsündeki İşletmeler

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Azami 12 ay (Proje sözleşmesinin imzalanması ile başlar). Başvuru sahibi firmanın başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması ve merkez, faaliyet/üretim yerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması gerekmektedir.

Örnek Proje Konuları

Başvuru rehberinde sunulmuştur.

Bilgilendirme Toplantıları ve Program Tanıtıcı Sunumu

Aşağıda sunulan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir:

Tarih İl Yer Saat
15 Eylül 2022 BOLU Hampton By Hilton Otel 13.30
19 Eylül 2022 DÜZCE Pelemir Otel 13.30
20 Eylül 2022 GEBZE Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu 10.00
20 Eylül 2022 KOCAELİ Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu 13.00
21 Eylül 2022 YALOVA Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.30
22 Eylül 2022 SAKARYA Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.30

Olası güncellemeler için Ajansımız internet sitesi veya sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi

EK-1 : Proje Bilgi Formu

EK2 – Başvuru Sahibi Beyanı

SVD FKD MDP – KAYS Başvuru Kılavuzu

Başvuru Süreci

Başvuru süreci, ilgili aracı kuruma ve Ajansa yapılacak başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Aracı Kuruluşa Başvuru

Başvuru Sahibi programın ilan tarihinden sonra aşağıda yer alan Aracı Kuruluş şubesine başvurarak Kredi Uygunluk Belgesi’ni alır. Yararlanıcıların mali yönetim risk ve kapasitelerine ilişkin kredibilite değerlendirmesi, ilgili Aracı Kuruluş tarafından kendi mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde yapılır. Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli “Kredi Uygunluk Yazısı” bulunmayan başvurular ön inceleme aşamasında reddedilir.

Ajansa Başvuru

Alınan Kredi Uygunluk Belgesi’nin ardından, Ajans tarafından yapılacak teknik değerlendirmeye esas teşkil eden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulur. Potansiyel başvuru sahipleri Başvuru Formu ve Eklerini program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapmak zorundadır. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. E-devlet sistemi aracılığıyla KAYS kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) başvuru sahibi kurumu / kuruluşu temsil eden görevli, “Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolüyle e-devlet üzerinden kayıt yaptırır. Kayıt işlemi sırasında, Başvuru Sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru Sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıldığında elektronik posta adresinin gereksiz (spam) kutusu kontrol edilmeli veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklanmalıdır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifi ile ilgili elektronik sistemde talep edilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru tamamlanmadığı sürece proje teklifi ile ilgili sisteme girilen bilgilerde güncelleme yapmak mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifi üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Önemli Not: Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine teslim edilir:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
GEBZE İRTİBAT BÜROSU
Gebze Ticaret Odası (6.Kat)
Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3
Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No: 19
Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman
Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Borazanlar Mah. D100
Karayolu Cad. No:42
BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Rüstempaşa Mahallesi Fatih Cad. Hürriyet Sok. No: 22/3
Merkez/YALOVA

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 18.11.2022 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde 25.11.2022 saat 17.00’ye kadar tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Son başvuru saatinden sonra KAYS üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

Önemli Notlar:

 • Başvurular sadece Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Faizsiz kredi desteğine ilişkin ödemeler, hiçbir surette ajans tarafından doğrudan yararlanıcıya yapılamaz, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aracı kuruluşlar üzerinden gerçekleştirilir.
 • Yararlanıcıya sağlanacak faizsiz kredi desteğine ilişkin sözleşme Yararlanıcı ile Ajans arasında, kredi kullanımına ilişkin sözleşme ise ilgili Aracı Kuruluş ile Yararlanıcı arasında imzalanacaktır.
 • Aracı Kuruluş, Kredibilite Değerlendirmesi uygun görülen ve kendisine kredi limiti tahsis edilen Yararlanıcılara kredi kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Aracı Kuruluşun Ajansa verdiği Kredi Uygunluk Belgesi kredi kullandırılmasına ilişkin bir taahhüt anlamında olmayıp sadece bir ön değerlendirme niteliği taşımaktadır. Kredinin kullanılamaması durumunda yararlanıcı destekten faydalanamaz.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek yatırım sonucu ortaya çıkacak ürün veya hizmetin piyasada talep gördüğü veya sipariş edildiğine ilişkin belgeler sunabilen başvuru sahiplerine değerlendirme aşamasında ek puan verilecektir.

Bilgi Alma – Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi    : malidestek@elastic-newton.78-135-108-205.plesk.page

 Faks                   : 0(262) 332 01 45

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç on (10) gün içerisinde aşağıdaki adreste yayımlanacaktır: www.marka.org.tr

Tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit davranılacak, bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmî açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımaz.

2022 Yılı Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız.

Düzeltmeler

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır. Program Rehberi’nde zeyilname yapılması durumunda güncellemeler bu bölümde duyurulacaktır.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun