Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvuruları, 31.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01/2022 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve desteklenecek projelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi aşağıda yer almaktadır:

Sıra No Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
1 TR42/21/FZD/0006 İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ve Kağıt Atölyesi Fizibilite Çalışması Yalova Belediyesi Yalova
2 TR42/21/FZD/0007 Sakarya Film Platosu ve Prodüksiyon Merkezi Gereklilikleri/Yeterlilikleri Fizibilitesi Sakarya Üniversitesi Sakarya
3 TR42/21/FZD/0008 Endüstriyel Robotik Tasarım Merkezi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Düzce
4 TR42/21/FZD/0010 Biyokütle Atıkların Değerlendirmesi ve Bertaraf Edilerek Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Gebze Belediyesi Kocaeli
5 TR42/22/FZD/0001 Çilimli OSB Altyapısının Yeşil OSB’ye Uyumlu Hale Getirilmesi Projesi Çilimli Organize Sanayi Bölgesi Düzce

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS’a yüklenmiş destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ve Ajans tarafından talep edilecek diğer belgelerin Kocaeli’de bulunan Proje Uygulama Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin imzalanma tarihi yararlanıcı kurum ve kuruluşlara ayrıca bildirilecek olup sözleşme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli belgeler talep edilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahipleri ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun