Yazdır

2018 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Sonuçları

2018 yılı Teklif Çağrısı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen 2018 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci 24 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısı ile tamamlanmıştır.

Tamamlanan değerlendirme süreci sonucu Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan projelere ait asil liste aşağıda sunulmuştur.

Asil listede yer alan projelerin başvuru sahipleri, bu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç on beş (15) iş günü içinde başvuru formu ve ekleriyle başvuru rehberinde belirtilen ilgili destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini (1 nüsha) Ajansımıza elden teslim etmelidir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi için idb@marka.org.tr adresine e-posta atarak randevu talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç beş (5) iş günü içinde başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç on (10) iş günü içinde başvuru sahipleri ile Ajansımız arasında sözleşme imzalanacaktır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir.

Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Başvuru sahiplerinin sözleşme ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajansımız internet sitesinden (www.marka.org.tr) takip etmeleri rica olunur.

Sözleşme imzalanan projelerin listesi de Ajansımız internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

2018 Yılı Mali Destek Programları’na gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Turizm Mali Destek Programı

MESLEK
ULAŞIM
Temiz
Temiz

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası