Yazdır

Süs Bitkileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Projesi

Başvuru Sahibi: Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği

Proje Bütçesi: 4.031.284 TL

Ajanstan İstenen Tutar: 3.000.000 TL

Eş-finansman: 1.031.284 TL

İştirakçi: Yalova Garden Süs Bitkileri Tarım Sanayi A.Ş. (42 Firma)

Amaç: Doğu Marmara genelinde yetiştirilen süs bitkilerinin test ve analizi için uluslararası standartlara uygun altyapının oluşturulması, ortak makine parkurunun kurulması, uluslararası standartların erişimine katkı sağlanması ile ürün kalitesinin artırılması ve sektörün bitki kalitesini uluslararası seviyesine ulaştırılması ve ortak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Mevcut Durum

Süs bitkileri ifadesi genel bir kavram olup iç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri, kesme çiçekler, doğal çiçek soğanları olarak dört ana sınıfa ayrılmaktadır. Dünya genelinde 1,3 milyon hektar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Süs Bitkileri sektörü dünyada 44.529,77 milyon Euro ticaret hacmine sahiptir. Türkiye de 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. İzmir, toplam süs bitkisi üretim alanlarının %26?sını oluşturmaktadır. Antalya %20, Yalova %15, İstanbul %13, Manisa ve Sakarya %7 paya sahiptir. Süs bitkisi üretiminde kullanılan alanların %60?ı açık alanlardan, %40?ı cam sera veya plastik seralardan oluşmaktadır.

Ülkemizde ticari süs bitkileri yetiştiriciliğinin başlangıcından bu yana süs bitkileri üretim alanları ülkemizin iki coğrafi bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler sırasıyla Marmara, Ege Bölgeleridir. Bölgelere göre süs bitkileri üretim alanlarının yüzde dağılımı şöyledir:

Marmara Bölgesi % 79,90

Ege Bölgesi % 15,70

Akdeniz Bölgesi % 1,03

Karadeniz Bölgesi % 2,48

İç Anadolu Bölgesi % 0,90

Türkiye’de halen 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller ise sırasıyla İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova, Bursa ve Isparta’dır.  Antalya ve İzmir kesme çiçek üretiminde en önemli illerdir. Marmara ve Ege Bölgesi’nde (İstanbul, Yalova, İzmir, Aydın) yapılan kesme çiçek üretimi iç pazara yönelik olup, Antalya ilinde ise çoğunluğu seralarda olmak üzere ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. Sakarya, Yalova, İstanbul, Adana ve Osmaniye illeri iç ve dış mekân bitkileri üretiminde önemli yere sahiptir.

Pazar Durumu

Türkiye, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, stratejik konumu ile Pazar ülkelere yakınlığı ve ucuz işgücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli avantajlara sahiptir.

Ülkemizin süs bitkileri üretimi ve ihracatındaki ana ürün grupları canlı bitkiler (iç ve dış mekân bitkileri, fideler, fidanlar), kesme çiçekler, çiçek soğanları, yosunlar ve ağaç dallarıdır. Süs bitkileri ihracatımız 20 yıl önce başlamış olup, her yıl düzenli gelişim göstermektedir.

Ülkemiz süs bitkileri sektörü kendisine hedef olarak refah düzeyi giderek artan, bu artışla paralel olarak süs bitkisi tüketimi üst seviyelere ulaşan ve söz konusu tüketimi de ancak ithalat yoluyla karşılayabilen Avrupa pazarlarını seçmiştir.

Son yıllarda ise giderek zenginleşen ve bu gelişme ile paralel olarak süs bitkisi tüketimleri artmakta olan Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Gürcistan ve Irak gibi Asya ülkelerini hedef pazar olarak tercih ettiği görülmektedir. Söz konusu pazarlarda etkin bir konum yakalamaya çalışan ülkemizde süs bitkileri sektörünün ilerleyen süreçte uluslararası ölçekte güçlü bir aktör olabilmesi adına önemli bir avantaj sağlaması beklenmektedir.

Temel Faaliyetler

1. Süs Bitkileri Test Laboratuarı

Bu laboratuarda Toprakta Temel Verimlilik, Temel Toprak, Bitki ve Sulama Suyu analizleri yapılacaktır. Ayrıca, Toprakta Temel verimlilikte Saturasyon (doyma noktası), toprak reaksiyonu (PH), kireç, tuz, organik madde, alınabilir P ve K, alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn ve bünye tespiti yapılacaktır.

2. AR-GE serası

Ar&ge Serasının kurulmasıyla birlikte Türkiye de ve Dünya da elde edilen yeni çeşitlerin adaptasyonu sağlamak amacıyla alt yapı kuruldu.

3. Makine Parkı

Makine parkı 1000 m2 kapalı alana sahip olacaktır. Bu alanda dernek tarafından alınan yüksek maliyetli makine ve aletlerin park alanı olacaktır. Söz konusu makine ve aletler her tesiste de bulunmayacağından günlük ya da saatlik olarak kiraya verileceklerdir.

4. Bitki Satış Merkezi

Ortak satış ve ürün teşhirleri gerçekleşecektir.

Beklenen Sonuçlar 

  • Makine Parkuru ve test merkezi ile birlikte yetiştirilen ürünlerin aynı kalite ve standartta olması sağlandı ve rekabet gücü arttırıldı.
  • Hastalıklı ve zararlı hasarı, yapılan analizler ile minimuma indirildi.
  • Türkiye’de bir ilk olan bitki marketi kültürü bölgeye kazandırıldı.
  • Ar-ge Serasının kurulmasıyla birlikte Türkiye’de ve dünyada elde edilen yeni çeşitlerin adaptasyonu sağlamak amacıyla alt yapı kuruldu.
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası