2014 Yılı TR42/14/DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Mart Ayı Sonuçları

2014 YILI TR42/14/DFD

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MART AYI SONUÇLARI

 

2014 yılı için uygulanan TR42/14/DFD - Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında aşağıda sunulan proje önerileri için ön inceleme ile teknik değerlendirme aşamaları tamamlanmıştır. 13 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulunca alınan karar gereği söz konusu proje önerileri destek almaya hak kazanmıştır.

 

Program kapsamında sunulan proje önerileri için başvuru sahiplerine yazılı bildirimler yapılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

REFERANS NO

BAŞVURU SAHİBİ ADI

PROJE ADI

İL

TR42/14/DFD/0002

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA'NIN DOĞAL HAYAT ZENGİNLİĞİ ORTAYA ÇIKSIN

YALOVA

TR42/14/DFD/0006

MUDURNU BELEDİYESİ

MUDURNU KÜLTÜREL MİRAS ALANI YÖNETİM PLANI

BOLU

TR42/14/DFD/0010

KOCAELİ VALİLİĞİ

KOGET (KOCAELİ'YE İÇ GÖÇ VE ENTEGRASYON)

KOCAELİ

 

Ajansımıza yapmış olduğunuz proje başvurunuzun, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesi yönünde verilen karardan ötürü memnuniyetimizi bildiririz.

Söz konusu karşılıksız mali desteğin tahsis edilebilmesi için T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile kurumunuz arasında bir sözleşme düzenlenecektir.

Bu duyuru, sözleşme imzalanması için neler yapmanıza dair bir yönlendirici olarak hazırlanmıştır. Tarafınıza, projenizin başarılı bulunduğuna dair resmi yazı gönderilecektir. Ancak sözleşmeyi imzalamanız için bu yazının elinize ulaşmasını beklemenize gerek yoktur. Yapılan internet duyurusu ve size gönderilen e-postalar bildirim niteliğindedir. Bu yönlendirmede belirtilen dosyaları hazırlar hazırlamaz, Ajansa sözleşme imzalamak üzere başvurabilirsiniz. Her hâlükârda, resmi tebligatın elinize ulaşmasından sonra 15 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamaya gelmezseniz, destekten vazgeçtiğiniz varsayılacaktır. 

Ajansımıza gelmeden önce lütfen aşağıdaki adımları sıra ile yapınız:

 1. Ekte belirtilen tüm evrakları hazırlayınız
 2. Sizlerin proje başvurusu sırasında belirtiğiniz e-postalara gönderilen/gönderilecek sözleşme ve eklerinin hiçbir değişiklik yapmadan çıktısını alınız (Arkalı önlü çıktı alabilirsiniz).
 3. Tüm evrakları hazırladıktan ve dosyaladıktan sonra Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimini arayarak projenizin uzmanını öğreniniz ve sözleşmeyi imzalamak üzere randevu tarih ve saatini beraberce belirleyiniz.
 4. Belirlenen randevu tarihinde "Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit Kocaeli" adresinde müteşekkil Ajans merkezimize, çıktısını aldığınız sözleşmeyi, ekleri ve aşağıdaki evraklar ile geliniz.
 5. Getirdiğiniz tüm belgeleri izleme uzmanınıza kontrol ettiriniz ve sonrasında teslim ediniz.
 6. Eksik olan dosyalar teslim alınmayacaktır. Eksiklikler size bildirilecek, tamamlamanız istenecektir. Her hâlükârda, resmi tebligatın elinize ulaşmasından sonra 15 gün içerisinde sözleşme işlemleri tamamlanmazsa, destekten vazgeçtiğiniz varsayılacaktır.

Sözleşme imzalamaya, kurumunuzu yasal olarak temsile yetkili kişi gelmek zorundadır. (Kamu kurumları için, yetkili kişinin bir başka kişiyi yetkilendirmesi mümkündür. Bu durumda bu duyurunun en altında yer alan belge bağlantılarından "Kamu Kurumları icin_İmza_Yetki_Devri Belgesi Örneği" adlı  belge formatına göre düzenlenmiş belgenin kamu kurumu yetkilisi tarafından imzalanıp, sözleşmeyi imzalayacak kişi tarafından Ajansa sunulması gerekmektedir.) Kamu kurumu yetkililerinin iş yoğunluğundan dolayı, proje irtibat personellerine yetki devri yapması önemle önerilmektedir.

Başka kişinin gelmesi durumunda sözleşmeniz imzalanmayacak ve destek alma durumunuz iptal edilebilecektir. Sözleşmeye gelen firma/kurum temsilcisinin kimlik kontrolü yapılacak, yetki belgesi incelenecektir. Sözleşmeyi imzalamaya gelen kişinin yanında kurum kaşesini/mührünü bulundurması zorunludur.

Ajansımıza sunduğunuz projeniz bütçesi üzerinden revizyonlar yapılmış olabilir. Ajansın bütçe revizyonu nihaidir ve müzakereye açık değildir. Size iletilen/iletilecek bütçe revize edilmiş bütçenizdir. Revize edilmiş bütçenizi mutlaka kontrol ediniz. Şayet revize edilmiş haliyle projenizi uygulamak istemiyorsanız, bu durumu ivedilikle ajansımıza imzalı-kaşeli yazınız ve telefon ile bildiriniz.

Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre ve kurallar dahilinde, talep edilen belgelerle birlikte sözleşmeyi imzalamak üzere tarafımıza müracaat etmezseniz, destek alma hakkınızdan feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                   Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

                                                                                   İzleme ve Değerlendirme Birimi

 

Dosyalama Sistemine İlişkin Açıklamalar:

Bir küçük mavi klasör temin ediniz.

LEITZ GENİŞ MAVİ KLASÖR 1040

İçerisine bir adet mavi, bir adet yeşil ve bir adet telli kırmızı dosya takınız.

 

Telli dosyaların içine aşağıda belirtilen evrakları sırası ile yerleştiriniz. En üste kırmızı, ortada yeşil ve en altta mavi telli dosya olacak şekilde mavi klasörün içine yerleştiriniz. Mavi klasörün sırtlığını   yandaki sembole çift tıkladığınızda yada aşağıdaki "dosya sirtligi" adli linkten açılacak excel sayfasındaki bilgilere göre oluşturacağınız formata göre yazdırınız ve proje klasörünüzün sırtına yerleştiriniz. Sırtlık yazısında kullanacağınız proje numaranız, KAYS portalında yer alan referans numaranızdır.

Telli dosyalar içerisine konacak belgeleri aksi belirtilmedikçe şeffaf dosyaya koymanıza gerek yoktur.  

Telli kırmızı dosya (Ajans İzleme Nüshası) içerisinde sırasıyla bulunması gereken evraklar:

 

 1. (Kamu Kurumları için)_İmza_Yetki_Devri Belgesi (Bir adet orijinal)
 2. Standart Sözleşme Özel Koşullar (Bir adet) (başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir)
 3. Ek II   : Destek Sözleşmeleri için Genel Koşullar (Bir adet) (İnternet sitemizden indirilebilir)
 4. Ek III  : Proje Bütçesi (Revize) (Bir adet) (başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir)
 5. Ek IV  : Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları -Bir adet) (İnternet sitemizden indirilebilir)
 6. Mali Kontrol Taahhütnamesi-Muvafakatname (İnternet Sitesinden boşu indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.) (Lütfen Şeffaf dosya içine koyunuz)
 7. Ek_V_Odeme Talebi_DPT (İnternet Sitesinden boşu indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.)
 8. Ek VI  Mali Kimlik Formu:  Bir adet. (…….bankasının herhangi bir şubesinden yeni hesap açılacaktır. Yeni açılan hesap bilgileri mali kimlik formuna yazılacak hesap cüzdanının fotokopisiyle beraber ajansa teslim edilecektir. Açılacak yeni hesap destek almaya hak kazanan kurum adına açılacaktır. Kişi adına hesap açılmayacaktır. Açılacak hesap MARKA ile kurumunuzun ortak hesabı değildir. Sadece kurumunuzun mudisi olduğu bir hesaptır. Proje harcamaları bu hesaptan yapılacağından, kurumunuzun hangi alt biriminin (strateji başkanlığı, bütçe başkanlığı, yada BAP birimi gibi) bu hesaptan sorumlu ve yetkili olacağının baştan iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yeni açılacak bu hesaptan, kurumunuzun başka bir hesabına aktarma yapılarak, proje harcamalarının o hesaptan yapılması mümkün değildir. (Lütfen şeffaf dosya içine koyunuz)
 9. Ek VII  : Kimlik Beyan Formu (Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi Örneği) (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır. Bir adet)
 10. Ek XIII Kesin Teminat Mektubu: veya teminat tutarı kadar nakdin Ajans hesabına nakdi olarak yatırıldığını gösteren dekont)(Bir adet fotokopi) (Kamu kurumları hariç) (bir tek bu belgeyi şeffaf dosya içine koyabilirsiniz)

Teminat mektubunun formatı Ajans internet sitesinde duyurulmuştur. Bu format dışında alınacak teminat mektupları kabul edilmeyecektir. (Ajansın IBAN Numarası: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Halk Bankası İzmit Şubesi (şube kodu:443) TR18 0001 2009 4430 0013 0000 30

Kamu kurum ve kuruluşları teminat vermek zorunda değildir. Ancak Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri (sanayi ve ticaret odaları gibi) teminat vermek durumundadır. Bu durumda olan yararlanıcılarımız destek tutarının yüzde onu kadar 09 ay süreli Ajansa kesin teminat vereceklerdir.

 1. Ek XIV : Kurum Aleyhinde Kesinleşmiş Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair Beyanname(İnternet Sitesinden boşu indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.)
 2. (Projede, proje ortağı var ise), Her bir ortak kuruluşun  yetkili karar organlarınca  projenin uygulanması için aldıkları görevlendirme ve onay yazısı. Bir adet)
 3. Proje toplam bütçesinin binde 9,48 (binde dokuz virgül kırksekiz)si kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge) (bir adet fotokopi)(Kamu kurumları hariç)
 4. Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,(sözleşme tarihi itibarı ile) (bir adet orijinal) (Kamu kurumları hariç)
 5. Sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,(sözleşme tarihi itibarı ile) (bir adet orijinal) (Kamu kurumları hariç) (Dernek, vakıf, oda ve borsalar bu belgeyi alacaklardır)
 6. Ajansa borcu yoktur yazısı (Sadece İl Özel İdareleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Belediyeler bu belgeyi alacaklardır.) (Belgeyi almak için bir dilekçe ile Ajansımıza başvurulacaktır.)(1 adet fotokopi)

Telli Yeşil Dosya (Yararlanıcı nüshası) içerisinde sırasıyla bulunması gereken evraklar:

 1. Standart Sözleşme Özel Koşullar (Bir adet)
 2. Ek II   : Destek Sözleşmeleri için Genel Koşullar (Bir adet)
 3. Ek III  : Proje Bütçesi (Revize) (Bir adet)
 4. Ek IV  : Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları (Bir adet)
 5. Ek VI  Mali Kimlik Formu:  Bir adet.
 6. Proje toplam bütçesinin binde 9,48 (binde dokuz virgülkırksekiz)si kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge) (bir adet orijinal)

Telli Mavi dosya (Muhasebe nüshası) içerisinde sırasıyla bulunması gereken evraklar:

 1.  (Kamu Kurumları için)_İmza_Yetki_Devri Belgesi Örneği (fotokopi)
 2. Standart Sözleşme Özel Koşullar (Bir adet)
 3. Ek III  : Proje Bütçesi (Revize) (Bir adet)
 4. Mali Kontrol Taahhütnamesi-Muvafakatname
 5. Ek VI  Mali Kimlik Formu :  Bir adet. (Yeni açılan hesap cüzdanının fotokopisiyle beraber)
 6. Ek_V_Odeme Talebi_DPT (İnternet Sitesinden boşu indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.)
 7. Ek VII  : Kimlik Beyan Formu (Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi Örneği) (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır. Bir adet)
 8. Ek XIII Teminat Mektubu:(1 Orijinal) (Kamu kurumları hariç)(bir tek bu belgeyi şeffaf dosya içine koyabilirsiniz)
 9. Ek XIV : Kurum Aleyhinde Kesinleşmiş Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair Beyanname
 10. Proje toplam bütçesinin binde 9,48 (binde dokuz virgülkırksekiz)si kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge) (bir adet fotokopi)
 11. Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,(sözleşme tarihi itibarı ile) (Bir adet fotokopi) (Kamu kurumları hariç) (Dernek, vakıf, oda ve borsalar bu belgeyi alacaklardır)
 12. Sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,(sözleşme tarihi itibarı ile) (Bir adet fotokopi) (Kamu kurumları hariç) (Dernek, vakıf, oda ve borsalar bu belgeyi alacaklardır)
 13. Ajansa borcu yoktur yazısı (Sadece İl Özel İdareleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Belediyeler bu belgeyi alacaklardır.) (Belgeyi almak için bir dilekçe ile Ajansımıza başvurulacaktır.)(1 adet fotokopi 

Yukarda belirtilen işlemleri tamamladıktan sonra, proje başvurunuz sırasında belirlediğiniz kullanıcı adı ve parolasıyla KAYS sistemine giriş yaparak, Sözleşme Kontrol Listesi'ni doldurmanız gerekmektedir. Sözleşme Kontrol Listesi'ni doldururken, sözleşme özel koşullar, genel koşullar, bütçe, imzalı ödeme talebi, mali kimlik formu, gerçek veya tüzel kişilik belgesi, imzalı ve onaylı mali kontrol taahhütnamesi, gerekli ise teminat mektubu ve haciz işlemi bulunmadığına dair beyannameyi tek PDF olarak taratıp tüm maddelere bu PDF'i yükleyebilirsiniz. Evet-hayır şeklinde cevaplanacak sorulara ise, açıklama kısmına evet ya da hayır diyerek sözleşme kontrol listesini kaydedebilirsiniz. Ayrıca Mali Kimlik Formu'nda yazan IBAN numarasının KAYS'a yazılması gerekmektedir. Bunun için sırasıyla, "KAYS'ta Proje İşlemleri/Sözleşme Yönetimi/Mali Kimlik Formu" menüsüne girin, proje referans numaranızın üzerinde tıklayın, aşağıda aktifleşen "EKLE" sekmesine basın ve açılan pencereye IBAN bilgilerinizi girin. 

Sonrasında, Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi'ni arayarak proje kodu ve kurum isminizi söyleyerek projenize atanmış izleme uzmanını öğreniniz. Uzmanınızla beraber Ajansımızda sözleşme imzalamak üzere tarih ve saati belirleyiniz. Bu tarih, resmi tebligatın size ulaşmasından sonra onbeş günü geçemez.

Belirtilen tarih ve saatte Ajansın, MARKA, Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit Kocaeli adresinde hazır bulununuz. Sözleşme imzalamaya, firmanızı temsil ve ilzama yetkili kişileri gelmek zorundadır. Aksi durumlarda tarafınızla sözleşme imzalanamayacaktır. Sözleşmeyi imzalamaya gelen kişinin yanında firma kaşesini/kurum mührünü bulundurması zorunludur.

Sözleşmeyi önce siz imzalayacaksınız. Sonrasında hukuki kontroller yapılacak, Ajans yetkilisi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme Ajans yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin Ajans yetkilisi tarafından imzalandığı bilgisi size, İzleme Uzmanınız tarafından verilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine saygıyla duyurulur.

Projelere Atanan Uzman Listesi

Dokuman Linkleri (İnternet Sitesinden indirilecektir. www.marka.org.tr)

Yukardaki evrak bağlantılarına www.marka.org.tr adresindeki duyuru üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

18 Mart 2014